Sisustussuunnittelun hinta

Sisustussuunnittelun hinta riippuu aina työn laajuudesta sekä kohteen koosta. Alkukartoituksen jälkeen teemme räätälöidyn tarjouksen suunnittelukokonaisuudesta. Tarjouksen hyväksyminen polkaisee suunnittelutyöt käyntiin. Tarjous on mahdollista pilkkoa osiin esimerkiksi aikataulullisen toteutuksen tai eri suunnittelukokonaisuuksien mukaan. Joissakin tapauksissa hinta voi myös muodostua tuntiperusteisesti esimerkiksi työmaakäyntien tai suunnittelukokousten osalta. Eritellyistä tunneista sovitaan aina etukäteen.

Remontointi- tai rakennusprojektin budjettia laadittaessa kannattaa budjetoida sisustussuunnittelu jo alkuvaiheessa kokonaisuuteen. Huolellisesti tehty suunnittelu auttaa tarjouspyyntöjen tekemisessä ja jouduttaa töitä toteutusvaiheessa. Suunnittelun avulla projekti tulee pysymään varmemmin budjetissa sekä aikataulussa. Yllätyksiltä ja virheiltä vältyttäessä säästetään aina toteutuskustannuksissa. Hyvä sisustussuunnittelija pystyy tarjoamaan kohteeseen budjettitietoisia sekä hinta-laatusuhteeltaan hyviä materiaali- ja tuotevaihtoehtoja. Hyvän sisustussuunnittelijan avulla vältytään virheostoksilta- ja hankinnoilta.

Sisustussuunnittelua ei siis tule nähdä vain kulueränä vaan oleellisena osana projektia onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi. Taloudellinen panostus remontointi- ja rakennusprojekteissa on usein suuri ja sisustus- ja tilasuunnitteluun panostamalla voidaan varmistaa, että käytetylle budjetille saadaan vastinetta.

Sisustusalan ammattilaisen hyödyntäminen projektissa kannattaa aina!